top of page
PSR_COVER PHOTO_Facebook_1702x720 Wersja

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

Opis działań reklamowych:

 

a) przygotowanie oraz publikacja artykułów w prasie regionalnej oraz w prasie lokalnej

w województwie dolnośląskim,

b) przygotowanie oraz publikacja artykułów w Internecie – na serwisach informacyjnych w/w gazet oraz na serwisach lokalnych

c) przygotowanie postów informacyjnych w mediach społecznościowych – na fanpage-ach w/w serwisów,

d) przygotowanie artykułów w Internecie w branżowej sekcji serwisu, w której publikowane są informacje dot. rynku rolnego dla województwa dolnośląskiego,

e) reklama display – emisja formatów w formie stałej na serwisie regionalnym,

f) reklama video – przygotowanie i emisja reklam video w Internecie w zasięgu regionalnym na województwo dolnośląskie,

g) reklama efektywnościowa – emisja reklam w zasięgu województwa dolnośląskiego,

h) reklama SMS – przygotowanie jak i wysyłka wiadomości do określonej grupy odbiorców zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Czas trwania:

1.09.2020-30.11.2020

 

Grupa docelowa:

Turyści przebywający na terenie Polski.

 

Cel kampanii:

Głównym celem kampanii było przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego 2020, przy wykorzystywaniu mediów prasowych

i internetowych, które swoim zasięgiem dały gwarancję dotarcia z komunikatem o spisie rolnym do rolników zlokalizowanych w województwie dolnośląskim.

Projekt w liczbach

2,5 mln

ODBIORCÓW KAMPANII

620 tys 

KLIKNIĘĆ REKLAMY

3

MIESIĄCE TRWANIA KAMPANII

Galeria Projektu

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
press to zoom
URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
press to zoom
URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
press to zoom
URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
press to zoom
1/1
bottom of page